מכחול - כל הציוד לאירוע מושלם, טל 054-6927005/7 טלפקס 02-6412857