מכחול - כל הציוד לאירוע מושלם, טל 0546927005/7 טלפקס 026412857